Bề bề khơi vỏ hấp sơ 15-18 con/kg cân đủ sau hấp

280,000 

0971 303 292
Bạn vui lòng chờ